Platna

Tisak na platna

Tisak platna Virovitica

Fotografija printana na umjetničkom platnu – canvasu, koje se napinje na drveni okvir.